ENDRING ÅRSMØTE 2013

Årsmøtet i klubben skulle vera den 27/2 2013.
Denne dato er midt i vinterferien og kanskje ikkje den beste dagen å halda årsmøte på.
Styret har difor vedtatt å utsetja årsmøtet, til tysdag 5/3 2013 kl.1900.
Møtet vert på ungdomsskulen.
Styret i RMFK

Det er stengt for kommentarer.