Foredrag med Mons Ivar Mjelde

Set av datoen onsdag 21. oktober. Då kjem Mons Ivar Mjelde til Knarvik og vil dele sin kompetanse med oss. Dette er den første av totalt seks samlinger i NBK før jul.

Fredag i forrige uke ble det kjent at NBK har inngått et samarbeid med Mons Ivar Mjelde, rettet mot å styrke kompetansen til trenere i klubben. Første samling vil skille seg fra de fem andre. Mons Ivar vil holde et skreddersydd foredrag for oss som ønsker å ta nye steg i utviklingen mot å bli bedre i trenerrollen, eller som ung spiller med ambisjoner. Til denne samlingen inviterer vi alle spillere og trenere i NBK, i tillegg til trenere i naboklubber.

Tid:      Onsdag 21. okt. kl. 18.00-20.00.

Sted:    Amfiet på Knarvik Ungdomsskole

De fem neste samlingene med Mons Ivar før jul vil bli bygget rundt tema i NBK sin nye sportsplan.

Mer info og datoer for disse samlingene kommer.

Det er stengt for kommentarer.