INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet 2016 vert halde måndag 29. februar kl. 1900 på ungdomsskulen.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som ein vil ha handsama på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 12. februar 2016.

Det vert sendt ut sakliste når årsmøtet nærmar seg.

Styret RMFK

Det er stengt for kommentarer.