Kontingent

Spelar må vera medlem av klubb og betale den årsfesta kontingenten for å vera forsikra og ha lov til å spela seriekampar i regi av Norges Fotballforbund. Bruk av uregistrert spelar medfører bot til klubben. Kontingentreglar og beløp for RMFK vert bestemt på årsmøte. Reglar og beløp kan verta endra i årsmøte.

Kontingent 2012:

  • Kontingent for 2012 er satt til kr. 850 for barn og kr.1200 for vaksne (fyller 19 i år).
  • Innmelding i august gir rett til halv kontingent.
  • Ein familie betaler maks for to barn.

Årskontingenten vert fakturert i mars eller april.

Ønsker at spelar/foresatte sjølv melder seg inn via heimesida. Spelar er medlem til utmelding skjer via heimesida.