Påmelding Rekrutteringsdommarkurs

Nå nærmer det seg rekrutteringsdommerkurs i Åsane. RMFK dekker utgifter til dette kurset, både deltakeravgift, bussutgifter og senere utstyr som kreves for å være rekrutteringsdommer. Man godtar ved dette at man skal dømme betalte kamper for kretsen og klubben, og noen kamper på dugnad i vår egen Manger cup.

19. – 21. feb.  – Åsane, Klubbhus Rolland  – KURSNR.12.503

Fred. 19. feb. kl.18-21
Lørd. 20. feb. kl.10-16
Sønd. 21. feb. kl.10-16