Cup påmelding

Kvart lag i aldersgruppa 6-12 år kan nytta inntil 2.000 kr av klubben sine midlar til påmelding til cupar. Lag i denne aldersgruppa som har ekstra mange spelarar eller blanda lag, kan ha behov for å melde på to lag til cup og kan difor søkje om ekstra midlar når grensa er nådd. Send i såfall ein mail til klubben, rmfk@live.no. Me oppfordrar til å delta i dei lokale cupane. Deltaking i Manger Cup er for øvrig gratis for våre eigne lag.

Laga i aldersgruppa 13-19 år har stort sett dyrare påmeldingsavgift og har inntil 3.000 kr pr lag å nytta til cupar.

Påmelding:

Lagleiar melder sjølv på sitt lag på dei cuppane laget ynskjer å delta på. Etter at lag er påmeldt cup, mailes  eller sendes regning til kasserar.