Overgang

Samtykkeskjema_Overgang av spelarar vert handsama elektronisk via Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (Fiks).

Styret i Radøy Manger FK har gitt leiar og kasserar fullmakt til å gjennomføra overgangane i Fiks:

  • Leiar: Arne Askeland – arneaske@online.no – tlf 97163102
  • Kasserar: Solbjørg A Helland – sohella@online.no – tlf 90204310

Viktige begrep:

  • Overgang: Spelar har spelt og stått aktiv i Fiks i annan klubb siste to år.
  • Endra klubbtilhørighet: NB nytt fra 2013: Dette kan no berre benyttast der gammal klubb er nedlagt. Alt anna må via overgang.
  • Registreringsperiode: Nytt i år er at registreringsperiode for overgang for amatørspelarar, er 1. januar – 10. september. Det er den siste datoen ein må merka seg, for det vil sei at dersom ein spelar skal verta klar for haustsesongen, så bør ein ha sendt  overgangspapira til gamal klubb, seinast 1. september, fordi dersom gamal klubb ikkje har svart på overgangssøknaden frå ny klubb innan 8 dagar, så kan ny klubb senda overgangspapir til kretsen innan fristen 10.september.
  • NB. det vert ikkje gjeve dispensasjon etter fristen 10. september.

Overgang på 1 – 2 – 3:

  1. Fyll ut skjemaet  “Samtykkeskjema-elektronisk overgang”.
  2. Trenar eller lagleiar ordnar med at skjema blir fylt ut og leverer enten original eller scanner dokumentet i pdf-format til ein av dei fullmektige.
  3. Når overgangen er i orden vil lagleiar og trenar få beskjed via mail.