Innmelding av støtte-medlem.

Innmelding av støttemedlem

  • Støttemedlemskap i RMFK koster kr 300. Å vera støttemedlem er med å lage gode levevilkår for klubben. Det gjer oss attraktive på sponsormarknaden og kan utløyse ekstra tilskot frå det offentlege eller organisasjonar. Medlemskapet er aktivt til du fyller ut utmeling skjema som ligg på heimesida rmfk.org.