Dommere- Side for dommere og lagledere

Hvordan skal du få tak i dommer til kampen din?

I ungdomsfotballen prøver kretsen å sette opp dommer, men av og til går ikke dette og det står da Apollo Il hjemmelaget må skaffe dommer selv. Dere må da snakke med dommeransvarlig i klubben,det er for tiden Jarle Pedersen, og spør etter dommer. Dere får da som regel beskjed om hvilken dommer dømmer kampen via messenger.

Hva skjer nå kampen er dømt ?

Når kampen er dømt skal man fylle ut dommerregning, denne finner du her for barnefotballen. Denne skal sendes til Marianne T. Osa. For ungdomsfotballen må dommeren fylle ut denne og sende til den klubben det er dømt for. Liste over klubbadresser for dommerregninger er her.