Spelar har slutta

Utmelding av medlem

Dersom du er medlem for RMFK og ikkje lenger ønsker vera medlem, bruk dette skjemaet til å melda i frå til klubben.