Politiattest

I Radøy Manger FK blir ordningen handtert på følgjande måte:

Alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgåver for idrettslaget som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller menneske med utviklingshemming skal framskaffe politiattest.

Framgangsmåte for søknad ligger uder. Om det skulle være noe uklart så ta kontakt med: Arne Askeland, e-post: arneaske@online.no, tlf: 97163102

Begge representantar har taushetsplikt overfor uvedkommande i forhold til dei opplysningar dei får kjennskap til.

Politiattesten inneheld kun opplysningar om personen for tida er sikta/tiltalt eller tidlegere ilagt førelegg/dømt for brot på forhold i straffelova om seksualbrotsverk overfor born. Idrettslaget har ikkje høve til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Det har nå blitt innført endringer i ordningen med politiattester. Det nye ved ordningen er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for politiattest på eget skjema, gi dette til søkeren, for at søkeren deretter selv skal søke om attest. Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

Hva skal klubben og søker gjør?
1. Last ned signert skjema her. På skjemaet som som vert lasta ned her skal den enkelte fylle ut dei tre øverste rubrikkane. I tredje linje der det står formål med attesten, skriv inn f.eks. trenar, hjelpetrenar, lagleiar, styreverv mm.

Hva skal søkeren over 18 år gjøre?
1. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget)
3. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget.
4. Vente på svar
5. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig.

Hva skal søkeren under 18 år  eller de som ikke har mulighet å søke elektronisk gjøre?
1. Last ned skjema 1 her. Fyll ut skjema 1. Last ned signert skjema 2 her. På skjemaet som som vert lasta ned her skal den enkelte fylle ut dei tre øverste rubrikkane. I tredje linje der det står formål med attesten, skriv inn f.eks. trenar, hjelpetrenar, lagleiar, styreverv mm.Søker fyller ut resten av personlig info.
2. Begge skjemaene sendes samlet inn til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Du finner adressen, samt informasjon om framgangsmåte for ikke-elektronisk søknad her:
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

Med venleg helsing
Styret i Radøy Manger FK