Politiattest

Minner om at alle som tar på seg verv i klubben, må ha godkjent politiattest.

Det er vorte innført nye rutinar når det gjeld søknad om politiattest, alt skal no søkjast elektronisk, unntatt er dei som er under 18 år, dei må ta ut og fylla ut to skjema, som dei sender pr post til Politiet.

Det ligg nye skjema på linken på heimesida, der alle kan gå inn og søkja om politiattest.

Der går står det også korleis ein går fram. Er noko usikkert, ta kontakt med leiar i klubben.

Mvh

Arne Askeland

Leiar RMFK

Klubbdommerkurs på Radøy Ungdommskole

Den 21. Oktober er vi så heldig at vi får besøk av tidligere Tippeliga og Europaliga-dommer Jonny Taule. Han skal ha kurs for oss hvor han går gjennom regler for å dømme innefotball, 3er og 5er fotball. Klubben betaler dette, men man binder seg da opp for en dommerdugnad i Manger Cup. Det vil bli noe godt å spise og drikke, i tillegg til at man får spennende faglig informasjon. Kurset starter 14.30 og varer til 16.30, det kan være et springbrett til en kommende dommerkarriere.

RMFK sitt lotteri

Nå har RMFK sin Lotterikomité, som gjorde en flott jobb med å organisere og skaffe slike flotte premier, hatt trekning. Det var mange forskjellige som fikk forskjellige premier.

Her er listen over hvem som vant nå i høst. De fleste har fått premien sin, og de som ikke har fått den får den snart. Trekningsliste RMFK 2015.

Dugnad i Grønålen

I dag var det en flott gjeng på dugnad, både fra den yngre garde og den eldre. Vi fikk gjort masse men det er fortsatt en del igjen, så det er hyggelig hvis det er mange som både kan komme i morgen og på mandag. Det er viktig at de unge får være med å ta del i arbeidet, slik at de får et eierforhold til banen. Vi sees !

Har du lyst å spela fotball!

RMFK dekkjer krinsane Sæbø, Austebygd og Manger. Antal aktive born avgjer kvar og i kva aldersgruppe det finnst lag. På nettsidene kan du finna kven som er trenar/lagleiar for laget i di årsgruppe i din krins. Ta kontakt med dei for å melda deg på laget. Alle er velkomne!

Danna nytt lag?
RMFK vil oppmoda føresette til å danna lag for born.
Klubben har diverre ikkje kapasitet til å skaffa trenarar for laga, men kanskje nokre føresette vil ta den jobben? RMFK oppfordrar til og dekker utgifter til trenarkurs i regi av Hordaland Fotballkrets.
RMFK skaffar utstyr som trengs til laget og treningstid på bane/hall.

Meld inn
-nytt lag og deira kontaktpersonar til Hogne Askeland epost: hogas@online.no
-ynskje om utstyr via skjema på nettsida.
-ynskje om treningstid skal meldast til Trond Helland epost: tehellan@gmail.com

Litt skyer over Austrheim

Første kamp for RMH Hauk denne sesongen var mot Austrheim på Austrheim Kunstgress. Dette var den første offisielle 7er kampen til Haukene. De gjorde en flott innsats og hentet inn Austrheim gang på gang, men 2 * 30 med mye løping gjorde at de ikke klarte å være så tett i Austrheim hele tiden. Det ble et tap, men det var en kamp med mange flotte mål og mye bra spill. Men jeg skulle ønske at det hadde blitt slått mer ned på usportslig opptreden på banen, noe som det virket som banens veileder ikke la merke til. Men jeg ser frem til neste kamp og håper at de får det like bra til eller bedre da.

Sola skinner på gressbanen på Bø

Den 20.april var det klart for første kamp for samarbeidslagene RMH Tiger og Hordabø-Radøy/Manger Løve. Begge laga gjorde en flott innsats og hadde mye bra spill, men det endte med seier for RMH Tiger.

Jentene på tigerlaget hadde mye bra spill. De stod på og skapte mange flotte sjanser, noen gikk i mål mens andre ble stoppet. Det var mange flotte pasninger og noen flotte mål. Det var en flott ettermiddag på Bø..

Barnefotballkveld 17. februar på Radøy Ungdomsskule

ufotball
RMFK inviterer til barnefotballkveld på Radøy ungdomsskule 17.februar 2015 kl. 17:30-21:30.
Fotballkretsen stiller med instruktørar – ingen påmelding, berre å møte opp på skulen.
Styret i RMFK oppmodar trenarar/lagleiar/foreldre til å delta. Er du engasjert i et barnefotballag i Radøy/Manger FK? Er du trener eller lagleiar?. Har du nokon gong lurt på korleis du kan få meir og betre aktivitet for dine spelarar? Me inviterer til ein kveld der me har fokus på å lage gode og effektive økter for 7-12 åringane.
Kurset «Barnefotballkvelden» består av 2 x 45 min. med teori og 2 x 45. min i praksis med gjennomgang av øvelsar ute på treningsfeltet, og som gjev konkrete tips som kan brukast i den daglege treninga. Kurskvelden er gratis, så det vert ingen kostnader for klubben eller deltakarane.
I den teoretiske bolken ser me på temaer som: verdiar og retningslinjer i ungdomsfotballen, hospitering/differensiering og på trenarrolla.
I den praktiske økta vil det bli vist eksempler på ei god oppbygging av økta, god organisering/inndeling og gode øvelser/aktivitetar for ungdom.
Kvelden er et lavterskeltilbod og ein treng ikkje å ha vore på kurs, eller ha lang trenererfaring i forkant. Det vil verte tid til å kome med spørsmål og diskutere ulike problemstillingar. Ellers er kvelden meint å kunne gje litt ekstra inspirasjon og auka forståing for heilheten i klubben. I tillegg er dette meint som en «appetittvekker» for «trener c lisens» kursa.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Det vert halde årsmøte i klubben

SØNDAG 15. MARS 2015, KL 1400 PÅ RADØY UNGDOMSSKULE.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som ein vil ha handsama på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 28.februar.

Alle medlemmer over 15 år, har røysterett på årsmøtet.

Endeleg program for årsmøtet, vert sendt ut seinare.

Mvh

Styret i Radøy Manger FK

 

RMFK G/J 9 – Flott trening i gymsalen på Sæbø skule

I dag hadde R/M 2005 barna en flott trening i gymsalen på Sæbø skule. Vi hadde øvelser som gikk på konsentrasjon, tilpasning av fart, føring av ball, pasninger,smålagspill og vi hadde også litt stafett. Barna koste seg og var godt trøtte når de skulle hjem. I dag 12. nov blir treningen i Radøyhallen fra klokka 17.00 til 18.00. Hvis det er noen som vurderer å begynne mes fotball, så kommer vi nå til å starte med eget jentelag og guttelag på 2005 trinnet. Så hvis det er noen som vurderer å begynne, så er det bare å titte innom. Enten det er på Sæbø, tirsdagen 18.00-19.00 eller Radøyhallen, onsdagen 17.00 til 18.00.